Реєстрація    Увійти
Авторизація
» » » » Шо таке ОВД і для чого його проводити?

Шо таке ОВД і для чого його проводити?

Категорія: Позиція » Новини Позиція » Гроші

Шо таке ОВД і для чого його проводити?Оцінка впливу на довкілля (ОВД) є важливим етапом при розробці проєкту видобутку корисних копалин. Цей процес включає в себе оцінку можливих негативних та позитивних впливів на природу, соціальну сферу та економіку. 

 

ОВД спрямована на забезпечення сталого розвитку та збереження природних ресурсів. Основні етапи оцінки впливу на довкілля включають: Проведення ОВД є одною із головних вимог для розробки корисних копалин в Україні. Для складання звіту з ОВД та плану робіт з проведення ОВД надрокористувач звертається в спеціалізовані компанії, наприклад в https://ukrgeorozvidka.com.ua.


 

ОВД включає наступні етапи:

  1. Збір даних: Збирання інформації про природні ресурси, екологічний стан регіону, населення та інші параметри, які можуть бути впливати проєктом.
  2. Ідентифікація потенційних впливів: Визначення можливих негативних та позитивних впливів проєкту на навколишнє середовище, включаючи водні ресурси, повітря, ґрунти, флору та фауну.
  3. Оцінка інтенсивності та масштабів впливу: Визначення масштабу та інтенсивності впливу на різні компоненти довкілля.
  4. Визначення заходів з уникнення чи зменшення впливів: Розробка та впровадження заходів для уникнення або зменшення негативних впливів на довкілля.
  5. Розробка плану відновлення: Розроблення плану відновлення та реставрації природних ресурсів після завершення проєкту.
  6. Консультації з громадськістю: Проведення консультацій та взаємодії з місцевою громадою та стейкхолдерами для врахування їхніх поглядів та врахування їхніх інтересів у процесі оцінки впливу.
  7. Складання звіту з ОВД: Підготовка документації та звіту з оцінки впливу на довкілля для представлення органам, що видають дозвіл на видобуток.

 

ОВД допомагає збалансувати економічний розвиток з відповідальним ставленням до природи та здоров'я людей. Оцінка впливу на довкілля може бути регульована національними та міжнародними стандартами, а також законодавством. Для отримання консультацій з питань проведення ОВД надрокористувач консультується з профільними підприємствами, такими як https://ukrgeorozvidka.com.ua.